top of page

မုံရွာဆိုင်ခွဲ

အမှတ် ၆၈၁၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ တောင်မုံရွာရပ်၊ မုံရွာမြို့။

071-2028372/071-2028373 

မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရှင်။

bottom of page