top of page

ပုသိမ်ဆိုင်ခွဲ

ကမ်းနားလမ်း၊ ပုသိမ်မြို့တော်ခန်းမဘေး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

09-73189726, 09-73031503, 02-67187

မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရှင်။

bottom of page