top of page
< Back

ဝက်သားဆလပ်နဲ့ ကိုရီးယားShabu Shabu

အမျိုးတို့ရေ.... အိမ်မှာပဲ မိသားစုနဲ့အတူ အခုလိုမျိုးလွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ ဝက်သားဆလပ်နဲ့ ကိုရီးယားShabu Shabu ကိုချက်စားပြီး ကိုရီးယားဆန်နိုင်ပါတယ်နော်

ဝက်သားဆလပ်နဲ့ ကိုရီးယားShabu Shabu

အမျိုးတို့ရေ.... အိမ်မှာပဲ မိသားစုနဲ့အတူ အခုလိုမျိုးလွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ ဝက်သားဆလပ်နဲ့ ကိုရီးယားShabu Shabu ကိုချက်စားပြီး...

bottom of page