top of page

ရန်ကုန်

စိန်ဂျွန်းဆိုင်ခွဲ

အမှတ် ၆ ဘီ၊ ပြည်လမ်းနှင့် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

01-395397/ 01-395415~395417 (ext -174,148,152)

မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၇ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရှင်။

လှိုင်သာယာဆိုင်ခွဲ

အမှတ် ၂၄၆၊ မင်းကြီးမဟာမင်းခေါင်လမ်းနှင့် မက္ခရာမင်းကြီးမောင်ပျိုလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

01-9648200 To 209, Ext:212,214,207,203,215/ 09-367213340

မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီခွဲအထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရှင်။

၉မိုင် သို့မဟုတ် North Point ဆိုင်ခွဲ

ပြည်လမ်းနှင့် တော်ဝင်လမ်းထောင့်၊ ကိုးမိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

01-652963 , 651200

မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၇ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရှင်။

ပုဇွန်တောင်ဆိုင်ခွဲ

မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် တာဝတိံသာလမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

01-397146,01-397149

မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီခွဲအထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရှင်။

ရွှေဂုံတိုင်ဆိုင်ခွဲ

ရွှေဂုံတိုင်လမ်းနှင့် ဗညားဒလလမ်းထောင့်၊ ဗဟန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

01-8603873, 8603874, 8603875 (Ext-403, 404, 406) 

မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၇ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရှင်။

Terminal M ဆိုင်ခွဲ

Terminal M Leisure Shopping Mall (Lower Ground) ၊ ခရေပင်လမ်းနှင့် အမှတ် (၃) လမ်းမကြီးထောင့်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။

09401505760, 09795608453, 019670197

မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၈ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရှင်။

bottom of page